N-avem cine să predea la clasă! IȘJ Olt organizează concurs județean pentru ocuparea posturilor

576

Pe 27 și 28 august, Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează concurs județean de titularizare. După etapa națională, doar o treime din posturile vacante la nivel de județ s-au ocupat, restul urmând a fi ocupate prin repartizarea cu ora sau suplinire în ședințe publice, dar și în urma unui concurs organizat la nivel județean.

“După toate etapele derulate până în prezent, în aplicația Titularizare 2018 avem un număr total de 943 posturi didactice/catedre complete/incomplete vacante/rezervate din care sunt ocupate 317 (33,61%), celelalte 626 vor face obiectul repartizărilor din cadrul ședințelor publice organizate de IȘJ Olt în perioada 21-31 august 2018.”, arată inspectoratul școlar situația privind asigurarea cu personal didactic a unităţilor de învăţământ în anul şcolar – 2018-2019. În etapa I de repartiție computerizată a posturilor titularizabile au fost ocupate 4 posturi/catedre, iar în etapa a II-a au fost repartizate prin transfer în urma concursului un număr de 11 cadre didactice titulare anterior anului 2018 pe un număr de 15 posturi didactice/catedre vacante, complete și incomplete, în baza mediei peste 7,00 obținute la concursul național, sesiunea 2018.

Cum doar o treime din posturi s-au ocupat, IȘJ Olt va organiza concurs judeţean. Potrivit art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic titular, personal didactic calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de cumul/plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, până la începerea cursurilor, inspectoratele şcolare pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului. (2) Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional.”

Testarea județeană va fi organziată pe 27 și 28 august. “Se primesc numai dosarele candidaților din al căror aviz/adeverinţă medical(ă) rezultă ca sunt apți(e) pentru a preda în învăţământ. Pentru candidaţii care au depus dosare la concursul naţional, sesiunea 2018, înscrierea se va face telefonic (0249435986, 0765242700) în ziua de 22 august 2018. În celelalte cazuri dosarele se depun la IȘJ Olt în zilele de 23 și 24 august 2018. Probele practice/orale se susțin în data de 27 august, iar proba scrisă se susţine în data de 28 august 2018. Accesul candidaţilor în săli este permis începând cu ora 8,00, până la ora 9,00.”, a anunțat inspectoratul școlar.

Rezultatele concursului se vor afișa pe 28 august.