Cu ce se poate lăuda Mihai Niță după un an și jumătate de mandat în Parlamentul României

525
Deputatul Mihai Niță

L-ați votat? Realitatea Oltului vă prezintă sinteza activității de ales al Oltului în Parlamentul României după un an și jumătate de mandat 2016- 2020 a deputatului Mihai Niță. Liderul ALDE Olt se poate lăuda că nu a stat nici mut și nici indiferent la modificările sau completările care se impun legislației naționale.

Ales de olteni să-i reprezinte în cadrul organului reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României, deputatul de Olt Mihai Niță, aflat la cel de-al treilea mandat de parlamentar (deputat 2016- prezent, senator 2012- 2016 și senator 2008-2012) activează în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. După un an și jumătate de mandat, parlamentarul se poate lăuda cu o activitate remarcabilă. Nu a ieșit în evidență cu poziții verbale fără rost, care să dea bine la statistici, ci cu luări de cuvânt în plen și declarații politice bine plasate. Printre subiectele abordate în cele 29 de luări de cuvânt în ședințe și 25 de declarații politice menționăm:  Ziua mondială a refugiaţilor; Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor; Salvarea pădurilor, o prioritate naţională; Coloana fără de sfârşit a învrăjbirii noastre; Ziua internaţională a familiei; Separaţia puterilor în stat nu este un concept arbitrar; Ce face România de Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor istorice?; Ne doare sufletul când moare un copac!; Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu şi lăcomia lui; 8 Martie, Ziua Internaţională a femeii”, 28 februarie, Ziua protecţiei civile; Limba noastră-i o comoară!, etc.

A inițiat 23 de propuneri legislative, din care 4 au fost promulgate legi. Acestea au vizat:

 • stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României
 • înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.
 • completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
 • modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare
 • transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale “Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
 • modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 • modificarea şi completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative
 • modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 • modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
 • modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 • modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 • completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 • modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
 • modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările şi completările ulterioare
 • stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar
 • stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar.