Direcția de Sănătate Publică Olt a sancționat un operator de apa și canal dintr-o localiitate din județ după ce analizele la apă au indicat depășiri ale parametrilor atât la indicatorii fizico-chimici cât și la cei bacteriologici. Autoritățile impus autorităților locale să informeze populația și să ia o serie de măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității apei livrate populației. Cetățenii susțin că apa este bună de băut și că nu au avut probleme în urma consumări ei. Medicul de familie nu a sesizat niciun caz în care sănătatea pacientului să fi fost deteriorată de consumul de apă din rețeaua publică.