Senatorul de Olt Siminica Mirea cere eliminarea ștampilei de pe documentele publice

244

Pentru a rezolva o problemă, un cetățean este purtat de multe ori zile întregi sau chiar mai mult timp pentru obținerea diverselor ștampile pe documente, iar în instituțiile publice activitatea este îngreunată de aplicarea ștampilei pe fiecare document emis, fiecare cerere, corespondență, etc. Pentru debirocratizare, acum în era digitalizării, senatorul de Olt Siminica Mirea s-a alăturat colegilor din Parlament care cer printr-un proiect legislativ scoaterea obligativității aplicării ștampilei pe contracte.

Ștampila nu mai reprezintă un garant al veridicității actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată. La această concluzie a ajuns Comisia Europeană care a solicitat din 2013 scoaterea apostilei aplicate pe documente oficiale (certificate de naștere, căsătorie, parteneriat civil, etc), iar din 2016 s-au început demersurile pentru scoaterea ștampilei în toate statele Uniunii Europene. Fără a mai lua în calcul faptul că aplicarea ștampilei de toate documentele, cererile, declarații, contracte folosite de instituții și autorități publice îngreunează procesul administrativ însemnând costuri și pierdere de timp atât pentru cetățean, cât și pentru angajați. Motivarea a fost folosită de către mai mulți parlamentari, printre care și senatorul de Olt Siminica Mirea, care au inițiat o propunere legislativă în vederea scoaterii obligației utilizării ștampilei și de pe contractele legal încheiate. Dincolo de persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat și de entitățile fără personalitate juridică, ștampila nu va mai fi utilizată nici de persoanele juridice de drept public, potrivit noii inițiative legislative.

Mai mult, dacă o persoană din cadrul unei instituții sau autorități publice va mai solicita aplicarea ștampilei, după aprobarea modificărilor legii, aceasta va răspunde disciplinar, fapta fiind considerată abatere disciplinară.