Centru educațional pentru tinerii romi din Slatina, la Spălătoria Publică

84

Tinerii romi din Slatina vor beneficia de servicii de consiliere și consultanță, acces la internet, cursuri, implicarea în acțiuni de voluntariat și petrecere a timpului liber și multe altele, în cadrul unul Centru educațional ce va fi înființat în incinta Centrului de Igienă și Îngrijire Corporală. Primăria Slatina va finanța proiectul cu jumătate din valoare.

Direcția de Protecție și Asistență Socială a Primăriei Slatina va colabora cu Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” și Grupul de Inițiativă Local Slatina în vederea implementării proiectului “Centru educațional pentru tinerii din Slatina”, centru destinat tinerilor din comunitatea romă. Selectarea propunerii Direcției Protecție și Asistență Socială privind înființarea centrului s-a făcut în cadrul proiectului ”Programul de împuternicire a liderilor romi – Promovarea cadrului legislativ care favorizează comunitatea romilor” derulat de Fundația Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” în calitate de organizație membră a Federației Democrate a Romilor din Romania (FEDER) adresat actorilor sociali romi / consilierilor locali romi aleși / experți locali romi / mediatori sanitari. Înființarea Centrului educațional pentru tineri are ca obiective: dezvoltarea de servicii de informare, educației non formală, consiliere și consultanță, precum și îmbunătățirea accesului tinerilor la activități de socializare și petrecere a timpului liber.

Activitățile se vor derula în incinta Centrului de Igienă și Îngrijire Corporală, iar proiectul va fi supus aprobării aleșilor locali în ședința de mâine a CL Slatina.

“Propunerea de înființare a Centrului educațional pentru tineri a avut la bază evaluarea nevoilor /problemelor din comunitate și a fost realizată pe parcursul mai multor acţiuni organizate de Direcţia Protecţia şi Asistenţă Socială prin Centrul Comunitar de Asistenţă Medico – Socială. Principalele concluzii desprinse în urma evaluării ar fi: copii și tinerii romi din Slatina au un grad de educație și cunoștințe net inferior tinerilor neromi, nu-şi cunosc potențialul, ceea ce determină numeroase probleme de integrare; deşi unul dintre obiectivele majore ale politicii educaționale curente, în domeniul educaţiei şi formării profesionale, este accesul egal şi sporit la educaţie, în realitate: a crescut abandonul școlar în cazul copiilor romi, doar 2-5% dintre elevii din comunităţile de romi merg la liceu, circa 1-2% urmează studii superioare; Copiii ai căror părinți muncesc străinătate, părăsesc, în buna masură, şcoala. Prin activitățile desfășurate în Centrul educațional se urmărește dezvoltarea personală a tinerilor din comunitățile de romi din Slatina, implicarea responsabilă a acestora în viață comunității, sprijinindu-i în formarea lor civica şi profesională în vederea îmbunătățirii gradului de integrare socială. In cadrul centrului vor beneficia de servicii de informare, documentare, consiliere şi educație non formală şi le vor fi oferite alternative de petrecere a timpului liber. Tinerii vor avea posibilitatea abordării vieţii cotidiene prin inventivitate şi creativitate şi să se facă auziţi în privinţa nevoilor şi a intereselor lor.”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul are alocat un buget de aproximativ 16.000 lei, din care 6.900 alocați de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” și peste 9.500 de lei de la Direcția de Protecție și Asistență Socială, o parte din sumă reprezentând valoarea a două calculatoare și a unei imprimante necesare pentru dotarea centrului.