Postul de manager al Spitalului Corabia, scos la concurs

102

La începutul acestei luni, postul de manager al Spitalului Orășenesc Corabia  a devenit vacant. Consiliul de administrație al unității medicale a scos la concurs funcția de conducere, 23 august fiind data până la care se pot depune dosarele.

Pe 1 august, candidații care doresc să conducă Spitalul Orășenesc Balș sunt așteptați să viziteze unitarea medicală, sub îndrumarea directorului medical. Postul de conducere a fost scos la concurs, pe 1 iulie expirând interimatul economistului Florentin Filip.

Concursul se va desfăşura la sediul spitalului, data limită până la care se pot depune dosarele fiind 23 august. Rezultatele selecției de dosare se vor afișa pe 27 august, candidații urmând să susțină proiectul de management pe 4 septembrie.  Rezultatele finale se vor publica pe 6 septembrie.

La concurs se pot înscrie absolvenții unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar ori ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, cu cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată și care nu au împlinit vârsta standard de pensionare.

Spitalul Orăşenesc Corabia deserveşte cetăţenii oraşului Corabia, peste 15.000 de locuitori, precum şi pe cei din localităţile învecinate – 18 comune cu aproximativ 60.000 de locuitori.