319 locuri libere din 700 la învățământul profesional și dual în Olt. Vezi lista liceelor cu clase necompletate și ce burse primesc elevii

342

Meseria nu este brățară de aur pentru tinerii olteni care, deși au note mici de admitere se orientează tot spre învățământul liceal, în detrimentul celui profesional și dual.  După prima etapă de admitere, în Olt au mai rămas libere aproape jumătate dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare 2018- 2019. Etapa a doua de admitere începe pe 31 august.

Anul acesta, nici învățământul dual nu a mai fost la mare căutare printre absolvenții de gimnaziu din Olt, deși are avantajul nu numai cunoașterii unei meserii și pregătirii la viitorul loc de muncă, ci și burse lunare ce pot depăși 400 de lei (200 lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică). Aceiași situația și în cazul învățământului profesional, la care formarea elevilor este susţinută financiar prin bursa profesională care se acordă în cuantum de 200 lei lunar (de la bugetul de stat).

Situaţia admiterii în învăţământul profesional şi dual, pentru anul şcolar 2018-2019, după Etapa I de admitere arată că doar 54% dintre locuri au fost ocupate. Astfel, din cele 700 de locuri, s-au ocupat 381, fiind libere pentru etapa a II-a 319.

La nivelul județului Olt au fost disponibile 112 locuri la învățământ dual, fiind ocupate în prima etapă 70, reprezentând 62,5%. Cele 42 de locuri pentru care elevii pot opta în etapa a doua de admitere, cu înscrierea în perioada 31 august – 3 septembrie, sunt:

 • 6 locuri – Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina, mecanic utilaje și instalații în industrie (22 locuri ocupate din 28);
 • 23 locuri- Metalurgic Slatina, electronist aparate și echipamente (19 locuri ocupate din 42);
 • 6 locuri- Metalurgic Slatina, electrician exploatări joasă tensiune (8 locuri ocupate din 14);
 • 3 locuri- Colegiul Tehnic Alexe Marin Slatina, electronist aparate și echipamente (11 locuri ocupate din 14);
 • 4 locuri- Alexe Marin Slatina, electrician joasă tensiune (10 locuri ocupate din 14).

La învățământ profesional, din cele 588 locuri, s-au ocupat 311, pentru etapa a II-a fiind libere 277:

 • 13 locuri- CT Metalurgic Slatina, operator la mașini cu comandă numerică;
 • 12 locuri- CT Alexe Marin Slatina, tinichigiu vopsitor auto
 • 14- Alexe Marin, sculer matrițer
 • 14 Alexe Marin, lăcătuș mecanic
 • 15- CE PS Aurelian Slatina, frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist
 • 22- Economic Slatina, brutar- patiser- preparator produse făinoase
 • 17- Economic Slatina, mecanic auto
 • 13- CA D Petrescu Caracal, zootehnist
 • 9- Liceul Tehnologic C Filipescu Caracal, confecționer produse textile
 • 7- LT Filipescu Caracal, zidar- pietrar- tencuitor
 • 6- CT Balș, operator la mașini cu comandă numerică
 • 10- CT Balș, mecanic utilaje și instalații în industrie
 • 5- CT Balș, mecanic auto
 • 11- Colegiul Tehnic Danubius Corabia, frizer- coafor
 • 11- Danubius Corabia, electrician exploatări joasă tensiune
 • 18- Liceul Drăgănești-Olt, zidar-pietrar-tencuitor
 • 11- Liceul Ștefan Diaconescu Potcoava, preparator produse din carne și pește
 • 22- Liceul Tehnologic Tufeni, agricultor culturi de câmp
 • 21- Liceul Tehnologic Văleni- agricultor culturi de câmp
 • 26- Liceul tehnologic Izvoarele- brutar-patiser

Înscrierea se face în perioada 31 august – 3 septembrie, la unitățile care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere, și în data de 5 septembrie la celelalte.