ADMITERE la liceu- astăzi repartizarea computerizată. 38 de candidați din alte județe, înscriși la liceele Oltului

232

Absolvenții de clasa a VIII-a așteaptă astăzi repartizarea computerizată la liceu. Pentru cele 2602 locuri la liceele Oltului s-au înscris și 38 de candidați din alte județe.

Astăzi se va face repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a și vor fi afişate în unităţile de învăţământ gimnazial listele cu locurile neocupate. În Olt, cele 31 de licee au cuprins în planul de școlarizare  2018- 2019 un număr de 2602 locuri la 18 specializări, dintre care 364 la învățământ seral. Cele mai multe locuri sunt la filologie- 562 și matematică- informatică- 532.

Potrivit ierarhiei pe județ a mediilor de admitere pentru 2752 de absolvenți publicată de Inspectoratul Școlar Județean Olt, 2292 de absolvenți de gimnaziu au medii peste 5.00, liderii clasamentului fiind 8 elevi de 10. Pe locuri bune la liceu se bat 324 de elevi cu medii de admitere peste 9.00, impresionant fiind și numărul absolvenților de gimnaziu cu medii de admitere peste 8.00- 842. La ceștia se adaugă 38 de candidați din alte județe care doresc să urmeze un liceu în Olt. Dintre aceștia, 19 au medii peste 5.00, cea mai mare medie fiind cuprinsă între 9.00- 9.25.

Locuri pe specializări- învățământ zi+ seral:

 • Matematică- informatică- 532 locuri la 11 licee, cele mai multe la CN Ion Minulescu Slatina (112) și CN Radu Greceanu Slatina (84);
 • Științe ale naturii- 308;
 • Filologie- 562, cele mai multe, câte 84 locuri, la CNV N. Titulescu Slatina și Liceul Teoretic Petre Pandrea Balș;
 • Științe sociale- 196;
 • Învățători- educatoare- 56, la Liceul Vocațional Slatina;
 • Sportiv- 56, la LPS Slatina;
 • Agricultură- 168;
 • Protecția mediului- 84;
 • Construcții, instalații și lucrări publice- 56, doar la seral;
 • Comerț- 112;
 • Economic- 256;
 • Electronică automatizări- 56;
 • Electric- 112;
 • Industrie alimentară- 84;
 • Estetică și igiena corpului omenesc- 112;
 • Mecanică- 280;
 • Turism și alimentație- 140;
 • Industrie textilă și pielărie- 84.

Dintre acestea, pentru seral sunt: 28 locuri la specializarea pielărie, 112 mecanică, 28 industrie alimentară, 28 economic, 28 comerț, 56 construcții, 28 protecția mediului și 56 agricultură.

CALENDAR ADMITERE LICEU 2018- Repartizarea computerizată

 • 9 iulie – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la dată începerii cursurilor anului şcolar
 • 9 iulie – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal
 • 10 – 13 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
 • 13 iulie – Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urmă neinscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
 • 16-18 iulie – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiile speciale apărute după etapă de repartizare comupterizata, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal

 • 18 iulie – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă
 • 3 septembrie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă
 • 4-5 septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limba modernă sau maternă
 • 3-6 septembrie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anteriara, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
 • 7 septembrie – Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
 • 7 septembrie – Transmiterea rezultatelor repartizării