Examenul scris de titularizare, pe 11 iulie: 614 candidați din Olt înscriși

289

Săptămâna viitoare, pe 11 iulie, 614 olteni care țintesc posturi titularizabile la catedră ce s-au înscris la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2018 vor susține proba scrisă.  Titularizarea se va susține la 42 de discipline, doar 16 posturi fiind titularizabile, iar 670 netitularizabile.

Candidații înscriși la titularizarea din acest an sunt așteptați pe 11 iulie să susțină examenul scris la trei centre din județ: centrul 1- CN Ion Minulescu Slatina- 260 candidați, centrul 2- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina- 222 candidați și centrul 3- Școala nr 3 Slatina- 132 candidați. Cei mai mulți candidați înscriși la o disciplină sunt: 133 pentru educatori (limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activității instructiv- educative în grădinița de copii); 110- învățători (limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar); 60- limba lși literatura română; 51- educație fizică și sport.

În Olt sunt înscriși nu mai puțin de 614 candidați, pe 42 de discipline. Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs cuprinde doar 16 posturi, dintre care cele mai multe la sunt la Centrul Special pentru Educație Incluzivă Balș (profesor itinerant Corabia, profesori psihopedagogi speciali la Redea și Caracal), la Colegiul Național Vocațional- muzică instrumentală (pian, clarinet) și Școala Postliceală Sanitară Slatina. Netitularizabile sunt 670 de posturi.

Recent, IȘJ Olt a rectificat lista posturilor titularizabile, astfel: postul de Învățător de la Șc. nr.1 Balș nu este disponibil, fiind ocupat în etapa de transfer pentru restrângere de activitate- sesiunea 2018, iar posturile de Educatoare de la GPN nr.1 Caracal sunt retrase prin hotărârea consiliului de administrație al IȘJ Olt din data de 2 iulie, în baza adresei nr. 860/21.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Constantin Filipescu” Caracal, urmare a numărului insuficient de înscrieri ale preșcolarilor.

Sesiunea 2018 de titularizare se va încheia pe 28 septembrie prin transmiterea la ministerul de resort a situației globale privind repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele vacante/ rezervate.