Primăria Caracal se împrumută 60 milioane lei pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene

101

Aleșii caracaleni au aprobat astăzi demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei, bani necesari pentru acoperirea cheltuielilor de cofinanțare a proiectelor cu finanțare europeană demarate sau care urmează a fi demarate în municipiu.

Primăria Caracal se împrumută la bănci pentru asigurarea „creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile”. Potrivit expunerii de motive a proiectului HCL votat astăzi, contractarea unui împrumut bancar se impune pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de investiții finanțate din Fonduri Structurale și de Coeziune, respetiv POR 2014- 2020, POCU și POCA.

În acest moment, Primăria Caracal implementează 4 proiecte cu finanțare europeană:

  • Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol;
  • Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului;
  • Implementarea unui sistem de management performant pentru îmbunătățirea proceselor interne și creșterea calității serviciilor Primăriei municipiului Caracal
  • creșterea eficienței energetice prin reabilitarea Spitalului Municipal Caracal.

Urmează semnarea contractului de finanțare a unui nou proiect- Transparență, etică și integritate prin parteneriat social. Grupul de Acțiune Locală Inima Romanațiului constituit la nivelul primăriei, în urma depunerii la finanțare și a evaluării Strategiei de dezvoltare locală a zonei marginalizate (zona Fânărie), urmează să depună la finanțare în cadrul POR și POCU, până în august 2019, portofoliul format din 22 de proiecte, în valoare de circa 33 milioane lei.