6,8 milioane lei pentru reabilitarea Colegiului Economic Slatina

129

După câțiva ani de așteptare și aflată într-un stadiu avansat de degradare, clădirea Colegiului Economic PS Aurelian Slatina va intra în reabilitare. Investiția va fi demarată de către Primăria Slatina, fiind prinsă în programul de investiții pe anul 2018.

Clădirea Colegiului Economic Slatina nu a fost reabilitată niciodată de la construirea ei, iar pereții corpului A  sunt crăpați de la temelie până la acoperiș. Cu o valoarea totală a investiției de 6. 813.799,366 lei, consilierii locali vor avea inclusă pe ordinea viitoarei ședințe și ,,documentaţie avizare lucrări de intervenție, inclusiv indicatori tehnico – economici pentru investiţia „Reabilitare Colegiul Economic P.S.Aurelian, municipiul Slatina, județul Olt”, lucrare prinsă în programul de investiții pe anul 2018 ale administrației municipale.

Investiția presupune: reabilitarea corpului de clădire în care funcționează liceul , inclusiv modernizarea utilităților, dotarea cu echipamente IT și conectarea la internet, dotarea cu mobilier adecvat desfașurării activitații școlare și de sport, crearea de facilități special pentru persoanele cu dizabilități. Potrivit raportului de specialitate al primăriei, „Corpul de clădire analizat are o uzura fizică generală, evidentă ca urmare a perioadei de exploatare, necesitând înlocuirea mai multor elemente care prezintă un nivel de degradare fizic și moral mare. Șarpanta și învelitoarea trebuie refăcute in totalitate. Execuția unei izolații termice de tip termosistem. Execuția rampelor de acces pentru persoane cu deficiențe locomotorii și a liftului. Desfacerea tuturor instalațiilor degradate sau depășite ca durată de viață și neconforme și refacerea lor cu materiale de actualitate, în conformitate cu cerințele și prevederile în vigoare. Se propune și schimbarea tâmplăriei, a ferestrelor și a ușilor cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Ușile exterioare să fie dotate cu închidere automată. Toate acestea urmăresc aducerea liceului la standardele aflate în vigoare. Se propune reabilitarea clădirii existente, schimbarea finisajelor existente, cămășuirea pereților la interior și exterior cu 5 cm b.a. „

Investiția va fi realizată în 24 de luni, clădirea (subsol+ parter+3 etaje) având o suprafață construită de 739 m2.