39 de slătineni, pe lista de priorități pentru a primi locuințe sociale

669

561 de cereri depuse din 1999 și până acum de către slătinenii fără locuință a luat la puricat spre finele lunii trecute comisia de analiză a primăriei, aprobând 39 de solicitări.

Sute de slătineni au solicitat primăriei repartizarea unei locuințe sociale, cererile lor fiind analizate pe 22 mai de către Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și locuințe cu chirie. Mai exact, 561 de cereri depuse chiar din anul 1999. Lista de priorități cu persoanele îndreptățite a beneficia de repartizarea unei locuințe sociale și a persoanelor ale căror cereri au fost respinse va fi supusă aprobării consilierilor locali în următoarea ședință.

Doar 39 de dosare au fost admise, din cele 522 respinse 11 fiind respinse pe motiv că au fost incomplete. Lista poate fi consultată aici:

http://www.primariaslatina.ro/images/proiecte_hotarari//Comisii%2012.06.2018/Proiect_176_.pdf

De locuințe sociale pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: ʺpersoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptăţite. ”

În Slatina, sunt două blocuri de locuințe sociale:- pe strada Constructorului și strada Crișan, iar beneficiarii plătesc la bugetul local o chirie modică, stabilită între 30- 65 lei/lună. Cei care nu respectă contractul riscă evacuarea.