225 de locuri la Olt pentru corpului naţional de experţi în management educaţional

215

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a anunţat că scoate la concurs 225 de locuri pentru cadrele didactice dornice să deţină patalama de directori.

Una dintre condițiile obligatorii pentru a accede într-o funcție de conducere în învățământ este accea de a fi expert în management educaţional, iar patalamaua de director se obţine în urma promovării concursului de selecţie organizat de Ministerul Educației. Pentru sesiunea 2018, seria a 13-a, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt scoate la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional un număr de 225 locuri.

Înscrierile online se fac începând de astăzi şi până pe 5 iunie, pe adresa  http://cneme.edu.ro, iar listele candidaţilor declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi afişate la avizier în data de 6 iunie.

Depunerea portofoliilor se poate face pe 6,7 şi 8 iunie între orele 10.00- 15.00, dar şi pe 11 iunie, în acelaşi interval orar.

Corpul naţional de experţi în management educaţional este pepiniera pentru viitorii conducători ai unităților de învățământ din preuniversitar. Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului. Acest registru este practic baza de date cu potențiali conducători pentru instituțiile de învățământ preuniversitar.