Primăria Caracal caută șefi servicii/birou, experți, inspector și consilier

237

9 angajați caută Primăria Caracal, posturile fiind scoase la concurs. Cei interesați își pot depune dosarele de înscriere până pe 14 sau 18 iunie.

Administrația celui de-al doilea municipiu al Oltului a scos la concurs în această perioadă 9 posturi. Primăria recrutează 4 experți- superior, principal, asistent și debutant în cadrul serviciilor Programe-Strategii Dezvoltare și Achiziții Publice.  Se cer pentru postul de expert superior studii de inginerie și minimum 9 ani vechime, pentru expert principal studii superioare economice și 5 ani vechime, pentru expert asistent studii juridice/economice/inginerești și 1 an vechime, iar pentru debutant studii juridice/economice/inginerești. 18 iunie este termenul limită de depunere a dosarelor, pe 28 iunie urmând a fi susținută proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, se recrutează un consilier pentru Contabilitate și un inspector pentru Compartimentul Evidenţă Patrimoniu Public şi Privat, fiind impuse condiții de studii superioare economice și 5 ani vechime pentru primul post și, respectiv, studii juridice/economice/administrative și un an vechime pentru celălalt post. 14 iunie este termen limită de depunere a dosarelor, pe 25 iunie fiind organziată proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, municipalitatea caracaleană angajează și șef pentru Serviciul Achiziţii Publice, șef Serviciul Juridic, Contencios, Autoritate Tutelară și șef birou Registru Agricol, Fond Funciar, Cadastru.

Se cer studii superioare în știinţe inginereşti pentru şef serviciu Achiziţii publice şi şef birou și știinţe juridice pentru şef serviciu Juridic. Cei interesați pot să-și depună dosarele de înscriere până pe data de 14 iunie, cocnursul fiind organizat pe 16 iunie proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.