Lucrări de apă şi canal în cinci comune, la licitaţie

539

Pe repede- înainte se desfăşoară implementarea proiectelor de realizare a rețelelor de apă și/sau canalizare din judeţul Olt prin PNDL2. Alte cinci proiecte au fost scoase la licitaţie.

Bărăşti, Oboga, Găvăneşti, Pleşoiu şi Teslui sunt localităţile unde administraţiile comunale au scos la licitaţie proiectele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2. Până în 2020, 46 de comune din Olt vor implementa proiecte de realizare a rețelelor de apă și/sau canalizare. Printre acestea şi cele cinci menţionate.

4,13 milioane lei este finanţarea obţinută de administraţia din Bărăşti pentru apă în şase sate. Termenul până la care se aşteaptă ofertele constructorilor interesaţi  este 15 iunie, pentru execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţie “Modernizare sistem alimentare cu apă în satele Bărăşti de Vede, Ciocăneşti, Popeşti, Sfârlogi- Boroieşti, Bărăşti de Cepturi şi Mereni”.

Comuna Oboga va implementa proiectul “Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă”, cu o valoare de 9.471.187 lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru proiectare, execuţie lucrări şi astitenţă tehnică din partea proiectantului este 8 iunie, lucărrile scoase la licitaţie fiind estimate la 7,2 milioane lei.

Cu o investiţie ce se ridică la 10,48 milioane lei, Primăria Găvăneşti va implementa două proiecte: “Extindere gospodărie de apă cu un foraj şi staţie de tratare, sat Broşteni” şi “Reţea publică de apă uzată, staţie de epurare şi extindere gospodărie de apă în satele Găvăneşti şi Broşteni”. Pentru ultimul au fost scoase la licitaţie, termen 8 iunie, proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor.

Sistemul de alimentare cu apă şi sistem de canalizare şi epurare în satele Doba, Schitu din Deal şi Schitu din Vale în comuna Pleşoiu se ridică la 7.529.082,33 lei, fiind scoase la licitaţie, termen 6 iunie, serviciile de proiectare în vederea realizării proiectului tehnic, detaliile de execuţie, caietele de sarcini, elaborarea documentaţiei pentru avize, elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire, asistenţa tehnică din partea proiectantului şi execuţia lucrării.

Mâine este termenul limită până la care aşteaqptă şi Primăria Teslui ofertele pentru extinderea reţelei de canalizare în satul Comăniţa, înfiinţare reţea de canalizare în satele Cherleştii, Moşteni şi Deleni, proiectul finanţat prin PNDL2 având în total o valoare de 4.384.555 lei.

Vara trecută, 206 proiecte din cele peste 500 depuse de autorităţile locale din judeţul Olt pe PNDL 2 au fost aprobate la finanţare, cu o valoare de aproape 825 milioane lei. Printre acestea multe privind apa și canalizarea. DETALII:

3 olteni din 10 se spală la lighean și au WC în fundul curții. Vezi comunele care primesc bani pentru proiecte de apă și canalizare