Șefia Poliției Municipiului Slatina, scoasă la concurs

259

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a scos la concurs postul de șef al poliției municipiului reședință, cu recrutare din sursă internă.  Înscrierile se fac personal, la sediul IPJ Olt, până la data de 17 mai.

Rămasă fără conducere după ce la finele anului trecut singurul candidat care a susținut concursul, comisarul Marian Bărbulescu, din cadrul Serviciului Judiciar al Poliției municipiului Slatina, nu a reușit o notă de promovare și după retragerea din concurs a comisarul Sorinel Bărbuică, împuternicit la conducere la pensionarea comisarului şef Vasile Stoean, poliția capitalei de județ a căpătat în ianuarie șef nou prin împuternicire, în persoana adjunctului comisar Ion Mihai Mihalache.

Ieri, IPJ Olt a scos postul la concurs, ce va organizat pe 20 iunie şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Va fi declarat „ admis ” candidatul cu nota cea mai mare şi notat cu cel puţin 7.00, iar în situaţie de egalitate se va ține cont de vechimea în specialitatea postului scos la concurs. Interviul va fi înregistrat audio și/sau video. Evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Bucureşti, data nefiind stabilită.

Candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie cu studii de lungă durată cu diploma de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii : științe juridice , ştiinţe administrative, ştiinţe militare, ordine si siguranță publică/ciclul I studii universitare sistem BOLOGNA; să aibă studii de masterat sau postuniversitare, să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie, să aibă 5 ani vechime în M.A.I., să aibă permis de conducere, minim categoria „B”, să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „strict secret”; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.