Poliția olteană a scos la concurs postul de șef al Poliției Rutiere

477

Postul de șef al Serviciului Rutier ocupat în prezent prin împuternicire de către insp.principal Cristian Tița a fost scos ieri la concurs de către IPJ Olt. Examenul  se va da pe 20 iunie.

17 mai este termenul până la care ofițerii de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt își pot depune dosarele pentru cocnursul de șef al Poliției Rutiere.  Înscrierile se fac personal, la sediul IPJ Olt.

Candidații trebuie să aibă studii superioare în ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ingineria transporturilor și a traficului, ingineria sistemelor de circulație rutieră; studii postuniversitare sau studii de master; să aibă gradul minim de inspector principal de poliţie; să aibă 5 ani vechime în M.A.I.; să aibă permis de conducere, minim categoria „B”; să aibă sau să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa secret de stat, nivel de secretizare – „secret”; să aibă sau să obţină aviz pentru desemnarea/promovarea în structurile poliţiei judiciare; să aibă sau să obţină aviz pentru utilizarea bazelor de date ale Poliţiei Române; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea/ aprecierea profesională individuală; să fie declaraţi apt medical şi psihologic, pentru promovarea în funcţii de conducere.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt din municipiul Slatina, la data de 20 iunie şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, din tematica și bibliografia stabilite de comisie. Va fi admis candidatul cu cea mai mare notă, care nu poate fi mai mică de 7.00, sau, în situație de punctaje egale, candidatul cu cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Interviul va fi înregistrat audio și/sau video.

Postul de șef la Rutieră a rămas vacant după pensionarea comisarului Ilie Roșu, fiind ocupat apoi de comisarul Bogdan Voica, comisarul Cristian Bădiță și apoi inspectorul principal Cristian Tița.