Titularizare: 614 candidați din Olt înscriși, 16 catedre titularizabile

311

614 olteni care țintesc posturi titularizabile la catedră s-au înscris la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar sesiunea 2018. Titularizarea se va susține la 42 de discipline, doar 16 posturi fiind titularizabile, iar 670 netitularizabile.

Bătălia pe un loc titularizabil la catedră a început, în Olt fiind înscriși nu mai puțin de 614 candidați, pe 42 de discipline. Inspectoratul Școlar Județean Olt  a afișa graficul de desfășurare a inspecțiilor la clasă/ probelor practice, repartizarea disciplinelor pe centre de concurs și listele posturilor titularizabile și netitularizabile.

Începând de mâine și până la finele anului școlar, se vor desfășura inspecțiile la clasă/ probele practice. Candidații vor susține proba scrisă a concursului de titularizare pe 11 iulie la: centrul 1- CN Ion Minulescu Slatina- 260 candidați, centrul 2- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina- 222 candidați și centrul 30 Școala nr 3 Slatina- 132 candidați. Cei mai mulți candidați înscriși la o disciplină sunt: 133 pentru educatori (limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activității instructiv- educative în grădinița de copii); 110- învățători (limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar); 60- limba lși literatura română; 51- educație fizică și sport.

Lista posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concurs cuprinde la Olt doar 16 posturi, dintre care cele mai multe la sunt la Centrul Special pentru Educație Incluzivă Balș (profesor itinerant Corabia, profesori psihopedagogi speciali la Redea și Caracal), la Colegiul Național Vocațional- muzică instrumentală (pian, clarinet) și Școala Postliceală Sanitară Slatina. Netitularizabile sunt 670 de posturi.

11 iulie este data stabilită pentru examenul de titularizare din acest an, însă calendarul cuprinde numeroase etape, demarate încă din ianuarie, ce se vor încheia pe 28 septembrie prin transmiterea la ministerul de resort a situației globale privind repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele vacante/ rezervat.