Administrația corăbiană este decisă valorifice cât mai bine frumusețile locului pentru a atrage turiști, convinsă ca aceasta este soluția cea mai bună pentru dezvoltarea localității. Așa se face că multe dintre proiectele ce se doresc a fi puse în aplicare vizează zona din apropierea Dunării. Aici se dorește crearea unei zone de promenade, un spațiu destinat pescarilor dar și locuri de agrement pentru copii și tineri.