Încep înscrierile/reînscrierile la grădiniță

184

Părinții care au copii de vârstă preșcolară va trebui să-și înscrie sau reînscrie micuții cu vârste între 3 și 6 ani la grădiniță în luna mai, pentru anul școlar următor.

Pe 7 mai, se dă startul reînscrierilor micuților cu vârste între 3 și 6 în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2018- 2019 care frecventează o grădiniță în acest an și urmează să meargă la grădiniță și anul următor. Micuții care urmează să meargă pentru prima dată la grădiniță vor trebui înscriși începând cu data de 21 mai, cu precizarea că pot fi înscriși în grupa mică, în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

Calendarul a fost adus la cunoștința părinților și cadrelor didactice de către Inspectoratul Școlar Județean Olt, cu precizarea că fiecare unitate de învățământ va trebui să stabilească orarul înscrierilor/reînscrierilor și să-l afișeze la loc vizibil. Grădinițele vor trebui să afișeze: capacitatea, numărul de locuri aprobat pentru anul școlar următor, pe grupe de vârstă; criterii de departajare, numărul de copii înscriși/reînscriși zilnic, autorizația de funcționarte sau acreditarea ARACIP.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare- copii de 5 ani, grupa mijlocie- 4 ani, grupa mică- 3 ani.

În condițiile în care o unitate de învățământ primește mai multe cereri decât numărul locurilor disponibile, va aplica criterii de departajare generale, apoi specifice, stabilite până la data de 18 mai. Criteriile generale prioritizează copiii orfani, cei care mai au un frate sau soră înscriși la unitatea respectivă și pe cei încadrați într-un grad de handicap.

În Olt, funcționează 354 de grădinițe, iar numărul preșcolarilor cu frecvență regulată este de aproape 17.500.