Vești proaste pentru bătrânii pensionari, milioane dintre ei sunt vizați

83

Marea majoritate a pensionarilor din România trăiesc la limita sărăciei. Pensiile lunare sunt extrem de mici, iar bunicii sau părinţii noştri îşi trăiesc ultimii ani de viaţă în condiții precare.

Un deputat vrea să schimbe aceste lucruri şi vine cu un proiect revoluţionar pe care l-a depus la Senat. Ștefan Băișanu propune să se ia în calcul la vechimea pentru pensie și perioadele necontributive, precum concediile medicale, studiile universitare, post-universitare, doctoratele și masterele, perioada în care s-a efectuat stagiul militar, concediile de maternitate sau perioada în care persoana a primit indemnizații de asigurări sociale sau pensie de invaliditate.

Propunerea legislativă prevede că în sistemul public de pensie se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul: a beneficiat de pensie de invaliditate a urmat cursuri de zi ale învățământuluii universitar, master, doctorat cu frecvență și cursuri post-universitare, absolvite cu diplomă a satisfăcut serviciul militar, în termen sau militar cu termen redus a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate conform legii a beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă și boli profesionale a beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creștyerea copilului, în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, indiferent de numărul acestora a fost elev al unei școli militare sau școală de agenți de poliție, student, doctorand cu frecvență sau a urmat cursurile postuniversitare ale unei instituții de învățământ din sistemul de apărare Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior vor beneficia de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a tuturor perioadelor de studii, conform libertatea.ro.

Mai mult, persoanele care ar intra în incidenţa viitoarei legi vor beneficia de perioadele asimilate indiferent dacă în aceste perioade au realizat sau nu stagii de cotizare. Potrivit lui Ștefan Băișanu, ideea acestui proiect are la bază o argumentație logică. Munca fizică este contabilizată prin diferite acte normative ca și vechime în activitate, în timp ce, pentru a demonstra sustenabilitatea muncii intelectuale sunt necesare tot felul de documente, dovezi și chiar justificarea unor interpretări a celor care nu înțeleg surmenajul psihico-intelectual. Proiectul va intra în dezbaterea Senatului, primă Cameră sesizată în acest caz, forul decizional fiind Camera Deputaților.