Subvenție de la bugetul local pentru Organizația „TREBUIE!”

206

11 copii și adulți cu nevoi speciale primesc ajutorul de care au nevoie în cadrul Organizației „TREBUIE!”. Primăria Slatina va subvenționa de la bugetul local Centrul de Recuperare Activă „Sfânta Maria” al organizației.

Primăria Slatina va subvenționa de la bugetul local asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în sumă totală de 17.325 lei. Pe lista primăriei se află o singură organizație care a solicitat subvenție : Organizaţia pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „TREBUIE!” – filiala Olt – Centrul de Recuperare Activă „Sfânta Maria”, care va primi câte 1. 175 lei  pentru fiecare din cei 11 beneficiari timp de 9 luni de zile, pentru perioada 1 aprilie- 31 decembrie 2018. Proiectul de hotărâre va fi spus aprobării consilierilor lcolai în următoarea ședință.

Centrul de Recuperare Activă „Sfânta Maria” a preluat din ianuarie 2014 toate activităţiledesfăşurate în Centrul de Terapie Ocupaţională „JUSTIN”. În cadrul centrului se desfăşoară activităţi de prevenire a abandonului familial, recuperare, activităţi educative, de recreere, de socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. Serviciile se acordă zilnic, de luni până vineri și vin ca o continuitate a celor din anii anteriori. Activităţile desfăşurate sunt axate pe independenţa personală şi dezvoltarea abilităţilor de care persoanele cu handicap dispun.

În acordarea subvenției, autoritățile locale au ținut cont de faptul că “Seviciile acordate de către organizație prin Centrul de Recuperare Activă ,,SFÂNTA MARIA” reprezintă prioritatea numărul unu din comunitate, datorită lipsei unor alte centre unde persoanele cu dizabilități să desfășoare o activitate care să corespundă dizabilității pe care o au apoi să meargă în familie, în felul acesta prevenind abandonul familial și chiar instituționalizarea în centre departe de casă și familie. Activitățile desfășurate sunt individuale, ținându-se cont de potențialul fiecăruia formându-se deprinderi de autonomie personală, deprinderi care le permite integrarea în societate. “

În Slatina există furnizoride servicii sociale pentru persoane cudizabilități: Direcția de Protecție și Aistență Socială a Primăriei Slatina (ex. Centru de zi – Clubul pensonarilor în cadrul căruia există și membri pensionari cu handicap) – DGASPC – Olt (ex. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina – beneficiarii serviciilor sociale sunt în principal copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial din structura DGASPC Olt, copiii cu dizabilităţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali profesionişti, dar şi copii cu dizabilităţi din comunitate.) – Asociația Nagual – oferă servicii complexe în sfera sănătăţii mintale: prevenţie, evaluare, intervenţie şi reintegrare socială.

Însă niciun furnizor de servicii sociale din Slatina nu acordă servicii similare cu cele acordate de Centrul de Recuperare Activă ,,SFÂNTA MARIA” pentru tinerii cu dizabilități. De cei 11 beneficiari se ocupă un lucrător social și 2 voluntari (translator și psiholog).

Organizația Trebuie a fost înființată de către preotul Marin Bica în 1995. În prezent, organizaţia se ocupă de zeci de tineri, iar la nivelul judeţului Olt are circa 250 de beneficiari.