Proprietarii de terenuri agricole care primesc rentă viageră se pot adresa centrelor Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură de care aparțin pentru a-și viza carnetele. Acesta poate fi vizat doar personal sau prin procură notarială până la finele lunii august.