Constructorii din județ, verificați de ITM Olt. Campanie până-n noiembrie

77
Imagine cu caracter ilustrativ

Începând de luna viitoare, timp de șapte luni de zile, constructorii din județ vor fi verificați de către ispectorii de muncă.

2 aprilie- 31 octombrie este perioada în care domeniul construcțiilor este vizat de un control amplu al ITM Olt, desfășurat în cadrul unei campanii naționale privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă legate de instruirea şi informarea lucrătorilor.

„Grantarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați constituie o obligație generală a angajatorilor și aceasta se realizează prin: asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea lucrătorilor și asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. Obiectivele campaniei sunt: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi  instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor; stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale; centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.”, atenționează Cristian Ungureanu, inspector șef ITM Olt.

Acţiunile de control se vor efectua la unităţile cu activitate în domeniile CAEN 41,42,43 cu capital de stat, privat şi mixt.  Acţiunile de verificare a realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de  control încheiate cu ocazia controalelor se vor desfăşura în perioada 1-30 noiembrie.