Zilierii și condițiile de muncă, la control. ITM Olt anunță campanie de verificări

82

Inspectorii de muncă vor porni pe 19 martie în control prin județ, vizate fiind societățile care au angajați zilieri. Campania se desfășoară până la finele lunii noiembrie.

ITM Olt va demara de săptămâna viitoare acțiuni de control privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Campania este una amplă ce se desfășoară la nivel național până pe data de 31 octombrie, iar verificarea măsurilor dispuse cu ocazia controalelor se va face în perioada  1- 30 noiembrie.

„Munca zilierilor presupune desfășurarea de activități necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar de lucrări, respectiv: persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială. Munca necalificată este de obicei desfăşurată de persoane care nu au calificare profesională, iar lipsa instructajului şi a unor măsuri de prevenire şi protecţie a condus către înregistrarea unui număr mare de accidente de muncă produse la nivel național în rândul zilierilor. Verificările din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, efectuate la nivel naţional, au scos în evidenţă anumite deficienţe ce trebuiesc remediate de cei care utilizează munca zilierilor. Având în vedere complexitatea obiectivelor enunțate anterior, s-a considerat oportună declanșarea unor acțiuni de control, cu caracter inopinat, la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu caracter ocazional. Deasemenea se va urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor  anterioare.”, anunță Cristian Ungureanu, inspector șef ITM Olt.

Se va urmări: respectarea măsurilor de prevenire și protecție de către zilieri, stabilite de beneficiari; utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de muncă și a echipamentelor individuale de protecție; instruirea zilierilor înainte de începerea activității; punerea la dispoziția zilierilor a echipamentelor de muncă adecvate; comunicarea către inspectoratele teritoriale de muncă a evenimentelor în care au fost implicați zilieri, etc.