85 de profesori pensionabili rămân la catedră în Olt

442

Inspectoratul Școlar Județean Olt a aprobat menținerea în activitate a 85 de cadre didactice care au împlinit vârsta standard de pensionare. Alți 18 solicitanți au fost respinși.

La finele acestui an școlar, peste 100 de cadre didactice din Olt îndeplinesc condițiile legale de pensionare. Dintre ei, se vor pensiona doar 18, pentru care nu a fost aprobată menținerea în activitate ca titular și în anul școlar 2018/ 2019. Consiliul de Administrație al IȘJ Olt a validat listele în ședința din 5 februarie, cei nemulțumiți putând depune contestații privind menținerea în activitate ieri și astăzi, iar soluționarea lor va avea loc pe 9 februarie.

Lista cadrelor didactice care au solicitat și cărora li s-a aprobat menținerea în activitate cuprinde 85 de nume. Cei mai mulți dintre cei care au primit aviz să mai predea sunt învățători- 29 și educatori- 19, dar și profesori de la Școala de Muzică a Colegiului Vocațional Nicolae Titulescu Slatina, unitate confruntată cu lipsă de specialiști în domeniu: pian- Gheorghe Balint, Anda Criveanu, Lenuța Mustățea, violă Rodica Prodan și teorie/solfegiu/dicteu Ion Anastasiu.

Deși li s-a aprobat la nivelul unității de învățământ să rămână în activitate, 7 cadre didactice au fost invalidate de CA al IȘJ Olt, motivele fiind depășirea cu mai mult de 3 a vârstei de pensionare, catedre incomplete sau necesitatea orelor pentru soluționarea reducerilor de normă/restrângerilor de activitate.

Lista cadrelor didactice care au solicitat şi cărora li s-a respins la nivelul unităţilor de învăţământ menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2018-2019 cuprinde 11 nume, printre care și Georgeta Cârstea Deaconu, fost director, profesor de fizică la Școala 3 Slatina.