Tribunalul Olt: 786 de dosare la un judecător, 11.006 cauze înregistrate pe rol

228

Cu 15 judecători activi din cele 28 de posturi prevăzute și cu sute de dosare în plus față de anul trecut, Tribunalul Olt a avut spre soluționare în 2017 peste 11.000 de cauze, cea mai mare încărcătură pe judecător fiind înregistrată la  Secţia a II-a civilă -1120 dosare.

Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Olt, convocată astăzi l aprând, a dezbătut activitatea înregistrată la nivelul instanței anul trecut. 2017 s-a dovedit unul mult mai încăcat pentru judecătorii olteni, prin comparaţie cu anul anterior (an în care s-au aflat pe rol 10.334 dosare) constatându-se o creştere a volumului de activitate cu 672 dosare. Astfel, în 2017 pe rolul tribunalului au fost înregistrate 11.006 cauze, din care 3278 la secţia I civilă, 6510 la secţia a -II- a civilă de contencios administrativ şi fiscal (din care 640 dosare de faliment) şi 1218 dosare penale.

„Din numărul total al dosarelor aflate pe rol în anul de referinţă (11006 dosare) au fost soluţionate un număr de  8574 cauze din care: 2277 de secţia I civilă, 5184 de Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi 1113 de secţia penală, stocul rămas la finele anului  fiind de 2432 dosare din care, 213 dosare se  aflau în procedura prealabilă, cu prim termen în anul 2018, la care se adaugă un număr de 330 dosare suspendate.”, arată raportul de bilanț.

Încărcătura medie pe judecător a fost pe total tribunal de 786 dosare intrate și 582 dosare soluționate, mai mare decât media la nivel național. Cel mai mult de lucru a avut, în medie, un judecător de la Secţia a II-a civilă -1120 dosare intrate şi 881 dosare  soluţionate, urmat de Secţia I Civilă – 778 dosare intrate şi 538 dosare soluţionate, iar la Secţia Penală – 271 dosare intrate  şi 248 dosare soluţionate.

La data de 31.12.2017, din schema celor 28  posturi de judecător, numai 17 posturi erau ocupate efectiv, 10 posturi fiind vacante şi 1 post fiind vacant temporar. „Gradul redus de ocupare a schemei de judecători a reprezentat în anul 2017 deficienţa majoră cu care s-a confruntat Tribunalul Olt, munca celor absenţi fiind făcută de cei rămaşi în activitate, care au fost încărcaţi cu un volum de muncă excesiv, aspect ce a determinat scăderea ritmului de lucru în condiţiile din care o parte dintre judecătorii instanței locuiau în municipiul Craiova efectuând zilnic naveta între sediul instanţei şi localitatea de domiciliu. În cursul anului 2017 a existat  o perioadă în care activitatea instanţei s-a desfăşurat cu un număr de 15 judecători în activitate, aceasta fiind cauza pentru care rata de soluţionare (operativitatea) a cauzelor a fost una scăzută, fiind soluţionate un număr mai mic de dosare decât cele înregistrate pe rolul instanței în anul anterior”, se mai arată în bilanț.