Elevi din Cungrea și Verguleasa, activități ecologice de Ziua Zonelor Umede

81

Ziua Mondială a Zonelor Umede va fi marcată în Olt prin activități de educație ecologică, în care vor fi implicați elevii a două școli rurale. Copiii vor merge în excursie pe Valea Oltului.

Pentru aniversarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede – 2 februarie 2018, Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt va organiza mâine, la Școlile Generale din comunele Cungrea și Verguleasa, activităţi de educaţie ecologică având ca tematică protecţia zonelor umede. Elevii participanți sunt înscriși la Cercul “Protecția naturii” din cadrul Palatului Copiilor “Adrian Băran” din Slatina. La finalul activităţilor, elevii împreună cu specialişti ai APM Olt vor face o vizită în zona lacului de acumulare Strejești, care face parte din zona umedă Valea Oltului Inferior, pentru observarea şi identificarea speciilor de păsări şi a habitatelor suport ale acestora.

„Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri. Pe teritoriul judeţului Olt, de remarcat sunt zonele umede din luncile Oltului şi Dunării Inferioare,  care se constituie ca habitate cu valoare recreaţională, peisagistică, ecologică şi economică. Bazinul Oltului se extinde nu numai la nivelul râului Olt, ci şi la luncile, mlaştinile şi bălţile temporare ale afluenţilor săi, al căror rol este indispensabil pentru menţinerea numeroaselor specii de plante şi de animale, pentru circuitul hidrologic natural şi păstrarea climatului local. „, explică APM Olt, print-un comunicat de presă.

În acest an, Zoua Mondială a Zonelor Umede se celebrează cu tema ”Zonele umede pentru un viitor urban durabil”.