Primăria Slatina angajează

1008

Primăria Municipiului Slatina a scos la concurs două posturi de consilier și inspector. Cei care doresc să devină angajații administrații municipale trebuie să aibă studii superioare și 1 an vechime.

Primăria Slatina recrutează în această perioadă un consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională și un inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Relaţii cu Publicul. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum l an.

14 februarie este termenul limită de depunere a dosarelor, concursul urmând a fi organizat pe 27 februarie proba scrisă, iar interviul pe 1 martie.