Investiții de 1,7 MILIARDE lei. Sute de proiecte, derulate anul trecut în județ

146

329 de proiecte cu finanțare națională și 58 de proiecte europene au derulat primăriile și administrația județeană pe parcursul anului trecut, însumând nu mai puțin de 1.617.947.315 lei investiți pentru dezvoltarea nivelului de trai al oltenilor.

Sute de proiecte au derulat pe parcursul anului trecut administrațiile celor 112 localități din Olt și Consiliul Județean Olt, mare parte prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, dar şi zeci de proiecte cu finanţare europeană. Faţă de anul anterior, creşterea este una semnificativă. Situaţia proiectelor la nivelul judeţului Olt,  realizată de către Prefectura Olt, arată că 42 de unităţi administrativ-teritoriale (primării şi CJ Olt, în creștere cu 31,25% faţă de 2016), au derulat 58 de proiecte cu finanţare externă (în creștere cu 41,46%) în valoare de 150.201.156 euro (în creștere cu 34,11%).

Situaţia celor 58 de proiecte se prezintă astfel:

  • Finanțare prin Programul Operaţional Regional: 3 proiecte Consiliul Județean Olt, 1 proiect localitatea Izvoarele.
  • Finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: cu câte 3 proiecte fiecare, localitățile: Studina şi Gostavăţu; cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Curtişoara, Cîrlogani, Dăneasa, Dobrosloveni, Găneasa, Rotunda, Vîlcele; cu câte un proiect fiecare, localitățile: Piatra-Olt, Baldovineşti, Brastavăţu, Cilieni,  Corbu, Crîmpoia, Dobrun, Fălcoiu, Găvăneşti, Grădinari, Iancu Jianu, Izvoarele, Mărunţei, Mihăeşti, Movileni, Obîrşia, Oboga, Osica de Sus, Pleşoiu, Redea, Schitu, Slătioara, Stoicăneşti, Strejeşti, Şopârliţa, Teslui, Traian, Vitomireşti, Vulpeni.
  • Finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman: cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Grădinari și Voineasa.
  • Finanțare prin Programul Operaţional Sectorial de  Mediu: 1 proiect Consiliul Județean Olt.
  • Finanțare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 Programul RO 10: 1 proiect localitatea Grădinari.
  • Finanțare prin Programul Operaţional URBACT III: 1 proiect localitatea Slatina.

“Menționăm că în cursul anului 2017, un număr de 9 proiecte au fost finalizate. De asemenea, la finalul anului 2017, un număr de 72 de proiecte, depuse de către 44 de unități administrativ-teritoriale, dintre acestea un număr de 7 fiind ale Consiliului Județean Olt, se aflau încă în evaluare. “, arată raportul prezentat în Colegiul Prefectural.

Și proiectele cu finanțare prin programe naționale au prins aripi în Olt. Dacă acum doi ani 96 de autorităţi ale administraţiei publice locale derulau 210 de proiecte cu finanţare națională, în valoare de 912.144.228 lei, în 2017 se înregistrează o creştere  cu 63,82% a numărului de proiecte. Astfel, 107 de unităţi administrativ-teritoriale au derulat 329 de proiecte în valoare de 1.467.746.159 lei.

“Din cele 329 de proiecte, în anul 2017 au fost depuse 180 proiecte, din care 91 de proiecte în valoare de 460.388.670 lei au fost deja aprobate, 89 de proiecte fiind încă în faza de evaluare. Pe parcursul anului 2017, 34 de proiecte finanţate de la bugetul de stat au fost finalizate.”, menţionează Prefectura Olt.