Start sezonului de distribuire a tichetelor sociale de Paște

207

Primăria municipiului Slatina a anunțat demararea celui de-al patrulea sezon de distribuire și depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2018. În acest sens se vor menține cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, puncte unde se vor putea distribui și depune cereri în perioada 15 ianuarie – 28 februarie.

Primăria Slatina continuă programul de acordare a tichetelor sociale de sărbători către persoane nevoiașe, dând deja startul depunerii cererilor pentru Paște. Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. “De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse GRATUIT la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, începând cu luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.  Beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoanele cu handicap grav sau accentuat și, respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună. Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale unor documente”, anunță Mugurel Manea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Slatina.

Cele zece puncte vor fi amenajate după cum urmează:

  • La Primăria municipiului Slatina – sediul central și Direcția Economică;
  • La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – sediul central, Clubul Pensionarilor și Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială;
  • Direcţia Administrare Patrimoniu;
  • La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt);
  • Compania de Apă Olt  – Casieria sediu centra, casieria Dispecerat și casieria A.I. Cuza.