Teren gratuit de la stat, pentru tineri

191

Statul, oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, un teren gratuit pentru a-și construi o casă.

Practic, terenul este acordat pentru folosinţă gratuită cât timp există casa de pe el, iar acesta poate fi cumpărat ulterior de la stat.

La data depunerii şi la data rezolvării solicitării pentru teren, tinerii nu trebuie să fie proprietari ai unei locuinţe sau ai unui teren destinat construirii unei case, indiferent în ce localitate ar fi acestea.

“Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul”, prevede actul normativ.