Se cere rearondarea localităților județului între instanțele de judecată

194

În timp ce unii judecători intră doar o dată pe săptămână în sala de judecată, și atunci pentru a asigura permanența, pe alții îi “îngroapă” dosarele, lucru considerat inechitabil. Pentru echilibrarea volumului de activitate, Inspecția Judiciară, alături de Tribunalul Olt și Curtea de Apel Craiova consideră oportună examinarea de către Ministerul Justiției a iniţierii procedurilor de rearondare a localităţilor judeţului Olt între instanţele din raza de competență a Tribunalului Olt.

Dacă în prezent cetățeanul unei comune știe că dacă are o problemă legată de justiție trebuie să se prezinte la judecătoria din orașul cel mai apropiat, această situație ar putea fi schimbată. Statistica judiciară arată un evident dezechilibru al repartizării resurselor umane în raport cu volumul de activitate. Astfel, în timp ce judecătorii din cadrul Judecătoriei Balş intră în şedinţe de judecată o singură dată pe săptămână şi atunci când asigură permanenţa, pentru situaţiile care impun acest lucru, volumul de activitate al Judecătoriei Caracal este dublu în raport cu numărul dosarelor înregistrate la Balş.

“Astfel, în anul 2016, pe rolul Judecătoriei Caracal au intrat 7298 dosare, la o schemă ocupată de 11 judecători, pe rolul Judecătoriei Balş au intrat 3087 dosare, la o schemă ocupată de 8 judecători, iar pe rolul Judecătoriei Corabia au intrat 2735 dosare, la o schemă ocupată de 4 judecători. În anul 2017, pe rolul Judecătoriei Caracal au intrat 4876 dosare, la o schemă ocupată de 10 judecători, pe rolul Judecătoriei Balş au intrat 2205 dosare (o scădere semnificativă în raport cu anul anterior), la o schemă de 9 judecători, cu 8 posturi ocupate, iar pe rolul Judecătoriei Corabia au intrat 1962 dosare, la o schemă de 4 judecători, cu 3 posturi ocupate. În aceste condiţii, se poate observa cu uşurinţă că între Judecătoria Balş şi Judecătoria Corabia există un vădit dezechilibru cu privire la schema de personal (8 posturi de judecător în schema de funcţii a Judecătoriei Balş, respectiv 4 posturi de judecător în schema de funcţii a Judecătoriei Corabia), deşi volumul de activitate al celor două instanţe este comparativ (anul 2015 – Judecătoria Balş: 2683 dosare înregistrate, iar Judecătoria Corabia: 2098; anul 2016: Judecătoria Balş – 3087 dosare înregistrate, iar Judecătoria Corabia: 2735 dosare), volumul de activitate fiind în scădere la judecătoria Balş în anul 2017. Nu în ultimul rând, se poate observa că volumul de activitate al Judecătoriei Caracal este dublu în raport cu numărul dosarelor înregistrate la Judecătoria Balş în aceeaşi perioadă, în timp ce schema de personal a Judecătoriei Caracal este cu doar 2 posturi de judecător mai mult decât cea a Judecătoriei Balş.”, arată un raport al direcției de inspecție judiciară pentru judecători în urma unui control privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Judecătoriei Balș, publicat pe data de 16 octombrie.

Această situație, ar impune, în opinia Inspecției Judiciare, rearondarea localităților județului către instanțele din raza teritorială.

“Luând în considerare lipsa de finalitate a demersurilor iniţiate în cursul anului 2017 în acest sens, prin solicitările adresate Consiliului Superior al Magistraturii de transferare a unor posturi din schema Judecătoriei Balş la alte instanţe (Judecătoria Corabia, Tribunalul Olt) ori prin solicitarea exprimării disponibilităţii judecătorilor din cadrul Judecătoriei Balş de a fi delegaţi la Judecătoria Corabia sau la alte instanţe superioare (dat fiind că sunt judecători cu grad profesional de tribunal ori de curte de apel), apreciem – alături de conducerea Tribunalului Olt şi a Curţii de Apel Craiova – că ar fi utilă examinarea oportunităţii iniţierii procedurilor de rearondare a localităţilor judeţului Olt între instanţele din raza de competenţă a Tribunalului Olt, având în vedere datele rezultate din analiza comparativă a volumului de activitate şi a situaţiei resurselor umane, care justifică această propunere”, arată inspectorii judiciari, formulând următoarele propuneri: “Sesizarea Ministerului Justiţiei pentru a analiza oportunitatea elaborării unui act normativ în vederea rearondării localităților din județul Olt între instanţele din raza de competenţă a Tribunalului Olt. În subsidiar, Consiliul Superior al Magistraturii poate avea în vedere transferul, de la Judecătoria Balş către alte instanţe din circumscripţia teritorială a Tribunalului Olt, a unor posturi de judecător pe măsură ce se acestea se vacantează.”