Veste mare pentru medici și profesori. Vor putea beneficia de programul ANL

189
SANYO DIGITAL CAMERA

Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, a fost semnat de președintele Klaus Iohannis.

ANL poate reține și utiliza pentru cheltuieli de funcționare o cotă de până la 5% din sumele încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, care se virează în contul Agenției deschis la Trezoreria Statului.

ANL poate reține și utiliza aceeași cotă din sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durată normală de funcționare a clădirii, care se virează lunar de către autoritățile publice locale și ale sectoarelor municipiului București precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, în contul ANL deschis la Trezoreria Statului, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea chiriei, conform documentului trimis către promulgare Președintelui de către parlamentari.

Legea privind funcționarea ANL mai prevede ca medicii rezidenţi şi medicii specialişti, precum şi cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuinţelor construite prin programele Agenției şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.