Tinerii slătineni, PLĂTIȚI de primărie să se căsătorească

699

Primăria Slatina a decis să sprijine tinerii din municipiu care decid să-și întemeieze o familie. Astfel, municipalitatea va acorda câte 1000 de lei mirilor.

“Analizând numărul de căsătorii la nivelul municipiului Slatina în ultimii 5 ani, procentul de creştere a acestora este în scădere. În anul 2013 numărul căsătoriilor a scăzut cu 9% faţă de 2012. În anul 2014 s-a înregistrat o creştere a căsătoriilor față de anul anterior cu 11% după care, în 2015 creşterea a fost de 4,14%, iar în 2016 de doar 2,77%. Din datele prezentate mai sus rezultă că este necesară o măsura de stimulare a constituirii familiilor coroborată cu consilierea tinerilor căsătoriţi cu privire la drepturile şi obligaţiile soţilor în timpul căsătoriei, cu atât mai mult cu cât rata desfacerii căsătoriei prin divorţ este în creştere.”, explică administrația municipală slătineană demersul de a sprijini tinerii din Slatina în a-şi forma familii devenind astfel mai responsabili.

Ajutorul pentru tinerii căsătoriţi va consta în acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 1000 lei/familie, condițiile fiind ca:  soţii să fie la prima căsătorie, vârsta soţilor este cuprinsă între 18 – 35 ani,  cel puţin unul dintre soţi are domiciliul în Slatina și  căsătoria să fie încheiată în municipiul Slatina.

Mai mult, concomitent cu acordarea sprijinului pentru constituire familiei se vor asigura servicii de consiliere a tinerilor căsătoriţi privind drepturile şi obligaţiile soţilor în timpul căsătoriei.

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru constituirea familiei va fi suspus aprobării consilierilor locali în ultima ședință din acest an.