Legea pământului va fi modificată. Parlamentarii vor să mai stopeze ,,iureşul,, tranzacţionării terenurilor agricole

436

Vânzarea şi cumpărarea de teren agricol va deveni o tranzacție mai dificilă în România, începând de anul viitor când va intra în vigoare o nouă lege care reglementează domeniul funciar și proteja agricultorii autohtoni. Dacă nu sunteţi fermier, şi încă unul tânăr, nu vei mai putea achiziționa teren agricol în România. Noul proiect care vizează modificarea Legii 17/2014, privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, şi a Legii 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

„În România se comercializează foarte mult teren, nu doar către străini, ci şi către anumite persoane care nu au nicio legătură cu agricultura. Şi aici vrem să restricţionăm puţin, să fie oameni care au legătură cu agricultura, societăţi comerciale care au un anumit istoric în agricultură. Vrem să le punem bariere şi la revânzarea terenului, astfel încât terenul să fie vândut doar către agricultori“, explică deputatul Alexandru Stănescu, preşedintele Comisiei de agricultură din Camera Deputaţilor, unul dintre iniţiatorii proiectului de lege.

Demnitarul a precizat recent că, prin noua lege, statul român va putea cumpăra teren agricol, prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS), ca să-l poată arenda tinerilor fermieri. Pe lângă introducerea unei noi serii de restricţii care există deja în legislația altor țări, fie ele și non-membre ale UE, legea va stipula și faptul că terenul nu va mai putea fi pus gaj pentru contracte de împrumut, iar revânzarea unui teren agricol nu va putea avea loc mai devreme de 15 ani. Pe de altă parte, li se impun noi condiții și societăților comerciale care vor să achiziționeze teren agricol. Acestea trebuie să aibă un istoric, de cel puţin 5 ani, şi o cifră de afaceri în agricultură ca să poată intra în proprietatea unor suprafețe arabile.

„Arendaşilor le punem condiţia să aibă timp de un an de zile terenul folosit înainte de cumpărare. Pentru persoanele fizice obligaţia este de a demonstra că au o anumită pregătire în agricultură. La dreptul de preempţiune am introdus statul. Prin ADS o să cumpere acest teren şi după aceea o să-l dea spre lucru către tinerii fermieri. Există acea lege legată de cele 50 ha date gratuit tinerilor fermieri. La dreptul de preempţiune există așa – coproprietarul, arendaşul, vecinul. Există şi limitarea suprafeţei, şi anume până la 30 ha să fie cu avizul Direcţiei Agricole. Aceasta va verifica condiţiile şi dreptul de preempţiune, iar o suprafață de peste 30 ha o să ajungă pentru avizare la Ministerul Agriculturii. La vânzare nu am pus încă limite superioare, dar mai lucrăm la această lege“, a mai afirmă deputatul Stănescu.