Guvernul Tudose, parteneriat cu cea mai mare organizație sindicală din România

63

Guvernul Tudose a semnat un protocol de colaborare cu cea mai mare organizaţia sindicală din România, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (C.N.S.L.R.) – Frăţia.

În baza protocolului, se înfiinţează un mecanism de urmărire a implementării ordonanţei de modificare a Codului Fiscal şi  noilor prevederi din domeniul social.

Vezi AICI protocolul! (.pdf)

Obiectul protocolului este “crearea unui mecanism de monitorizare a aplicării unitare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Mecanismul de monitorizare cuprinde mai multe măsuri:

“1. La nivel central, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va înfiinţa, în condiţiile legii, un comitet de monitorizare format din 4 persoane: o persoane desemnată de ministrul muncii şi justiţiei sociale, o persoană desemnată de ministrul consultării publice şi dialogului social şi 2 persoane desemnate de preşedintele CNSRL-Frăţia.

2. La nivel judeţean, în cadrul fiecărei prefecturi, va fi creat un comitet de monitorizare format din 4 persoane: 2 persoane deseemnate de prefectul judeţului şi 2 persoane desemnate de preşedintele CNSLR-Frăţia. De regulă, din comitetul de monitorizare face parte prefectul judeţului, care coordonează întreaga activitate, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Comitetul de monitorizare organizat la nivel central va transmite comitetelor de monitorizare organizate la nivel judeţean, în termen de 15 zile de la semnarea prezentului Protocol, Regulamentul de organizare şi funcţionare a mecanismului de monitorizare care va cuprinde, fără a se limita la acestea, termene, direcţii de acţiune, realizarea schimbului de informaţii.

4. În situaţia în care prezentul Protocol nu este respectat la nivel centra sau judeţean, vor fi informaţi prim-ministrul, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul consultării publice şi dialogului social.

În scopul echilibrării relaţiilor de muncă, părţile vor analiza, atât la nivel local cât şi la nivel central, necesitatea modificării prevederilor legale în materia dialogului social, în vederea adaptării acestoa la noile realităţi ale societăţii româneşti.”