Primăria Ianca angajează 6 debutanți

317

De 4 consilieri, un inspector și un referent are nevoie administrația comunei Ianca, în acest sens fiind scoase posturi la concurs. Sunt acceptați debutanți.

Primăria comunei Ianca recrutează un consilier juridic, trei consilieri, un inspector și un referent, toți debutanți. Dacă pentru postul de referent se cer studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, pentru posturile de consilier juridic/consilier/inspector se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 decembrie proba scrisă și 21 decembrie interviul.