Primăria Caracal reabilitează infrastructura zonei Intrarea Buzești

115

Cu bani pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, Primăria Caracal va reabilita la stadarde europene infrastructura din zona de locuințe colective intrarea Buzești. Consilierii municipali au aprobat la începutul săptămânii cofinanțarea.

Zeci de proiecte ce vizează infrastrucura rutieră vor implementa 61 de localități oltene și CJ Olt în următorii trei ani cu bani pe PNDL2 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrațșiei Publice și Fondurilor Europene, condus de olteanul Paul Stănescu. Printre ele, și Primăria Caracal, care a primit finanțare pentru proiectul ce vizează reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti – valoare de 5.793.750 lei.

Drumurile noastre vor fi asfaltate. Care sunt localitățile ce primesc bani pentru infrastructura rutieră

La începutul acestei săptămâni, consilierii caracaleni au aprobat cofinanțarea de către administrația municipală a obiectivului de investiții ce vizează reabilitarea și întreținerea infrastructurii din cartier, îmbunătățirea aspectului urban și importanța creării unui climat adecvat pentru desfășurarea activităților comunității. Asfel, din bugetul local se vor acoperi cheltuielile neeligibile în sumă de 215.153 lei.
Cartierul muncitoresc, cu alei deteriorate, cu gropi și denivelări, borduri rupte sau lipsă, trotuare mai mult sau mai puțin improvizate distruse de ani de neîntreținere, locuri de parcare insuficiente, ce în prezent oferă locatarilor un grad scăzut de confort, va fi trasformat într-unul cu alei circulabile modernizate cu îmbrăcăminți asfaltice noi, cu marcaje rutiere, trotuare noi, spații de parcare, ridicarea de guri de scurgere.