Vicepremierul Stănescu promite sprijin pentru revizuirea Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a României

96

Vicepremierul Paul Stănescu a participat, astăzi, atături de premierul Mihai Tudose, şefii celor două camere ale Parlamentului -Călin Popescu-Tăriceanu şi Liviu Dragnea, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, mediului academic, mediului de afaceri, ai societăţii civile, instituţii publice centrale şi locale, la dezbaterea ce a avut loc la Palatul Victoria, pe temă Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României. Evenimentul s-a desfăşurat sub titulatura „Pentru un viitor sustenabil” şi a fost prezidat de consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

 

Printre cei care au luat cuvântul la acest eveniment extrem de important s-a numărat şi vicepremierul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Fondurilor Europene şi Administraţiei Publice.  Demnitarul a dat asigurări că ministerul pe care-l coordonează se va implica activ pentru ca ţara noastră să aibă o astfel de strategie, coerentă, care să conducă la dezvoltarea echilibrată a României.

,,La nivelul Comisiei Europeane a fost asumată integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele Uniunii Europeme, având dezvoltarea durabilă ca principiu călăuzitor al tuturor politicilor sale. Prin urmare, România, ca țară membră a UE și-a asumat politicile de dezvoltare, inclusiv cele promovate de Ministerul Dezvoltării. Astfel, avem în vedere cei trei piloni ai dezvoltării durabile: preocupările sociale, economice și cele privind mediul înconjurător.

După cum bine știți, țara noastră s-a angajat să implementeze Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național prin revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDD). Este evidentă diversitatea domeniilor abordate prin strategie pentru atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă aferente Agendei 2030.

În acest context trebuie să subliniem faptul că la nivelul Ministerului Dezvoltării a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR). Proiectul de lege pentru aprobarea acestei strategii, aflat în prezent în procedură de aprobare parlamentară, are ca scop promovarea coeziunii şi competitivităţii teritoriale, dezvoltarea durabilă şi accesul comunităţilor la oportunităţi de dezvoltare, în conformitate cu valorile fundamentale ale drepturilor omului şi politicile Uniunii Europene.

Strategie de  Dezvoltare Teritorială a României la care fac referire,  stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului României pentru orizontul de timp 2035 necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național. Aceasta are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare prin fundamentarea politicilor sectoriale și programelor guvernamentale și operaționale și propune o viziune de dezvoltare a teritoriului național pe termen lung (2035).

Am detaliat puțin conceptul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României nu doar pentru că poate fi un exemplu de bune practici, ci și pentru că am convingerea că, fiind un document asumat de Guvernul României, chiar dacă nu a fost încă aprobat prin lege, trebuie avut în vedere, alături de strategiile sectoriale, în demersul de revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, asigurându-se coerența tuturor documentelor strategice și corelarea prevederilor acestora.

Consider, de asemenea, că studiile de fundamentare elaborate în pregătirea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a României constituie o sursă importantă de informații relevante și de actualitate, și vă asigur de faptul că echipa din minister va sprijini demersul de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă atât cu aceste informații, cât și cu analize actualizate pe domeniile de specialitate aferente”, a susţinut ministrului Dezvoltării Regionale, Fondurilor Europene şi Administraţiei Publice, vicepremierul Paul Stănescu.

Tara noastră şi-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul naţional necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD). Proiectul de Revizuire a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un prim pas în vederea adoptării unui document programatic în domeniul dezvoltării durabile,  pe orizontul de timp 2030.

Obiectivele o rezolvarea unor probleme grave cu care se confruntă omenirea precum sărăcia, inechitatea socială, schimbările climaterice, etc.