Rromii din Caracal, consultați privind implementarea unor proiecte europene pentru un trai mai bun

117

Condiții decente de trai, de muncă, integrare socială și școlară, menite să aducă un trai mai bun pentru comunitatea de rromi din Caracal, oferite prin intermediul unor proiecte cu finanțare europeană reprezintă demersul Asociației GAL Inima Romanațiului care, în această perioadă, efectuează întâlniri cu comunitățile marginalizate.

Începând cu data de 6 noiembrie și până mâine, Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Inima Romanaţiului” derulează 5 întâlniri de facilitare comunitară în comunitățile marginalizate ale municipiului Caracal.

“Obiectivul proiectului vizează consolidarea parteneriatului public-privat-societate civilă, juridic înființat în ASOCIAȚIA GAL INIMA ROMANAȚIULUI, pentru a se implica activ în comunitățile marginalizate locale în vederea întocmirii unei strategii participative bazată pe nevoile reale ale grupurilor vulnerabile. Scopul intervenției este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității, într-o abordare integrată “de jos în sus“, a notat pe pagina de socializare viceprimarul caracalean Octavian Stănescu.

Locurile unde se desfășoară aceste întalniri sunt: blocurile din str. Carpați, Școala gimnazială nr. 1 și  Liceul Tehnologic Constantin Filipescu.

Potrivit ultimului recensământ, în Caracal sunt  circa 1240 de persoane de etnie rromă, reprezentând 3,97% din populație.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL „Inima Romanaţiului” vizează absorbţia de fonduri europene în valoare de şapte milioane de euro, pentru populaţia marginalizată a municipiului Caracal, într-o abordare inovativă multifond a două programe operaţionale POR – POCU 2014 – 2020.