Legea prevenirii a fost adoptată, o veste bună pentru Liviu Dragnea

58

Proiectul care elimină abuzurile ANAF, Legea prevenirii, a fost adoptată cu 98 de voturi pentru și niciunul împotrivă de Senat, după ce a fost promisă și asumată încă din campania electorală de către Liviu Dragnea.

Scopul principal al acestei legi este ca instituțiile de control să prevină producerea infracțiunilor economice și nu să aplice amenzi indiferent de situația găsită.

Legea prevenirii va obliga toate autoritățile cu atribuții de control să facă, în primul rând, informare și educare, prevenire, și abia apoi să dea amenzi sau să ia măsuri ămpotriva agenților comerciali. Practic, nicio firmă nu va mai fi sancționată de la prima abatere: “Introducem prevederi care să oblige autoritățile cu atribuții de control să procedeze în primul rând la educarea și perfecționarea antreprenorilor, precum și la prevenirea greșelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă, de fapt, că un agent economic nu va mai putea fi sancționat sub nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat și apoi prevenit. Practic, scoatem cartonașul roșu acordat direct și îl înlocuim cu două cartonașe galbene”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Pentru firmele interesate, autoritățile vor posta pe site-uri proprii sfaturi și proceduri de informare și îndrumare, precum și cazuri concrete de avertismente.

Art. 4

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale prevăzute în anexa nr. 1, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a conravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevedrilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:

în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală

în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritățile vor relua controlul pentru a constata dacă s-au îndeplinit măsurile de remediere. În caz contrar, se vor aplica amenzile prevăzute.

Art. 6 – Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

Societățile vor avea și un termen de grație de 3 ani în care să nu mai săvârșească aceeași contravenție, de la data avertismentului.