Statul șterge datoriile Poștei Române

35

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va majora capitalul social al CNPR cu 170 milioane lei, care – după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat – vor fi utilizaţi pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat, informează Adevărul.

Directorul General interimar, Elena Petraşcu, a declarat luni că majorarea capitalului social este un pas important pentru consolidarea Poştei Române şi a precizat că banii obţinuţi prin majorarea de capital vor fi folosiţi pentru plata datoriei către ANAF.

„În acest fel, CNPR nu va mai trebui să achite lunar rate pentru datoria către ANAF, iar veniturile companiei vor putea fi, în sfârşit, utilizate pentru dotările necesare funcţionării sale”, a spus Elena Petraşcu. Surse din cadrul CNPR au explicat ulterior pentru Adevărul că Legea bugetului de stat nr 6/2017 permite Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale să majoreze capitalul social al CNPR cu 170 milioane lei, care – după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat – vor fi utilizaţi pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.

 

Art. 30 din Legea Bugetului de stat nr.6/2017, prevede, la alin (1). „Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale la capitolul 85.01 “Comunicaţii”, titlul 72 “Active financiare”, alineatul 72.01.01 “Participare la capitalul social al societăţilor comerciale” ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A. proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Alin (2) precizează că „suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat”.

„Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 – subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009”, se arată în ultimul alineat (3).