Peste 300 de familii slătinene vor beneficia până la aceasată dată de ajutoare de încălzire. 177 sunt cei care au solicitat, iar restul sunt asistații sociali ce li se acordă acest beneficiu automat.