Poliția olteană face recrutări

307

O nouă șansă pentru a deveni polițist este oferită celor care-și doresc o carieră în domeniu, în această perioadă fiind demarate recrutările pentru admiterea specială din ianuarie. Oltenii se pot înscrie la IPJ Olt până pe 5 decembrie.

Cu un deficit de cadre de 30%, Poliția Olt recrutează până pe 5 decembrie candidați pentru admiterea la școlile de poliție, în speranța că absolvenții se vor orienta peste un an pe un post din județ.

În perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. 1.300 de locuri (dintre care 16 locuri speciale pentru rromi și 10 pentru minorități) sunt scoase la concurs la școala din Câmpina și 300 de locuri (dintre care 6 sunt locuri speciale pentru rromi și 3 pentru minorități) la școala din Cluj-Napoca. Locurile sunt și pentru femei, și pentru bărbați.

Ultima sesiune de admitere la școlile de agenți de poliție a avut loc în luna septembrie a acestui an. Probele de concurs au fost: proba medicală, proba fizică și testul scris (gramatică limba română și  limba străină).

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R vor organiza şi desfăşura activităţile specifice probelor eliminatorii, în perioada 15-19.01.2018 la sediul fiecărei instituţii. Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în data de 20.01.2018 și va consta într-un test grilă la disciplinele limba română și limba străină ( limba engleză sau limba franceză).

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 • a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau sa îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • h) să nu aibă antecedente penale și să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învăţământ;
 • o)să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic numai în cazul candidaților declarați “admis” la concurs.