Elevii, aduși în biblioteca școlară pentru lectură, la George Poboran

56

Pentru a-i aduce pe elevi printre cărți și a-i conștientiza de importanța lecturii, Școala George Poboran Slatina a organizat o activitate specială, dedicată Zilei Internaționale a Bibliotecilor Școlare.

De când internetul pune la dispoziția elevilor cărți și manuale digitale, rezumate ale lecturilor, caracterizări de personaje sau texte comentate, interesul acestora a scăzut pentru cartea tipărită, iar timpul dedicat lecturii este din ce în ce mai puțin. Astfel, bibliotecile școlare, deși dotate cu mii de volume dintre care unele foarte vechi sau rare, sunt din ce în ce mai puțin căutate de către elevi. Excepție mai fac CDI-urile, structuri info-documentare moderne în care s-au transformat bibliotecile școlare, Centrele de documentare și informare punând la dispoziția elevilor, cadrelor didactice și a comunității informații pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio, video, CD ROM-uri, calculatoare etc.), pun în practică proiecte de animație culturală, desfășoară activități pedagogice, precum și activități de formare continuă pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

Pentru a-i readuce pe elevi printre cărți și a le insufla dorința de a răsfoi cât mai multe volume pentru aflarea de noi și noi informații care să le dezvolte cunoștințele, Școala George Poboran a organizat o activitate specială dedicată Zilei Internaționale a Bibliotecilor Școlare. Această zi a fost serbată astfel prin lectură.

Luna Internațională a Bibliotecilor Şcolare este celebrată din 2008 de bibliotecarii şcolari, elevii şi cadrele didactice de pe toate continentele în cursul întregii luni octombrie, fiecare şcoală putându-și  organiza acțiunile în perioada pe care o consideră potrivită.