Un punct muzeal deosebit a fost amenajat de administrația din Dobrosloveni în mansarda Centrului de informare turistică. Aici sunt expuse o parte din obiectele descoperite pe șantierul arheologic din localitate, iar pereții încăperii redau scene din luptele duse pe aceste locuri sau imaginea conducătorilor daci și romani care au avut avut o legătură directă cu Romula Malva.