Avertizarea meteo a alertat județul. Primarii puși să ,,bată clopotul,, pe ulițele satului

500

Cutremure, inundații, poluări accidentale, vijelii și alte situații de urgență în care viața locuitorilor județului Olt ar putea fi pusă în pericol, toate au fost puse în discuție astăzi la Prefectura Olt, în ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Prefectul a trasat sarcini mai multor instituții pentru protejarea vieții cetățenilor. primarii au primit sarcini clare să-i informeze pe oameni cu privire la posibilele pericole. Cum majoritatea sistemelor de alarmare nu funcționează, primarilor nu le rămâne decât să ,,bată clopotul, pe ulițele satului. Dacă nu vor trage bine vor crede că le-a murit un consătean în loc de faptul că vine prăpădul, edilii vor da cu subsemnatul, fiind direct răspunzători de ceea ce se va întâmpla.

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Olt a avut loc, la convocarea prefectului județului, ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt. În cadrul ședinței au fost prezentate: „Concepţia naţională de răspuns post-seism“ şi ­„Planul judeţean de acţiune în cazul producerii unui cutremur“; stadiul întocmirii planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă; informarea privind măsurile dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne la instruirea cu prefecţii desfăşurată la Braşov în perioada 11-14.09.2017; raportul de evaluare al exerciţiului naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă  PROCIV 2017 desfăşurat la nivelul judeţului Olt în data de 21 aprilie.

Primăriile, ISU Olt, comitetele locale pentru situații de urgență, inspectoratul școlar, servicii publice deconcentrate, operatorii de utilități publice, cu toate au primit sarcini și dispoziții clare cu responsabilitățile pe care le au astfel încât, în cazul producerii unor evenimente, viața cetățenilor județului să nu fie pusă n pericol.

În urma ședinței de astăzi, ISU Olt a primit sarcina, în scopul prevenirii efectelor negative provocate de o eventuală instabilitate atmosferică, cutremure, de a întocmi o serie de recomandări pentru populație, inclusiv reguli de comportare pe timpul unor fenomene hiro-meteorologice periculoase (ex. vijelii, ploi însemnate cantitativ etc).  Aceste recomandări și reguli vor fi comunicate către toate instituțiile publice, structurile Ministerului Afacerilor Interne și primăriile din județ, dar și către unitățile de învățământ, agenții economici și asociațiile de proprietari, în vederea informării cetățenilor.

Comitetele locale pentru situații de urgență votr trebui să ia măsuri privind siguranța cetățenilor prin identificarea panourilor publicitare, a acorperișurilor și a copacilor care prezintă pericol pentru populație și dispunerea de urgență a măsurilor în vederea eliminării oricăror riscuri; instruirea preventivă a populaţiei privind traseele de urmat şi zonele de adăpostire; punerea la dispoziția cetățenilor a recomandărilor întocmite de către ISU Olt, inclusiv a regulilor de comportare pe timpul unor fenomene hidro-meteorologice periculoase.

Inspectoratul Școlar Județean Olt, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt și Inspectoratului de Poliție Județean Olt, vor prezenta, în cadrul unor ședințe cu directorii unităților de învățământ, cu părinții, în consiliile profesorale și la orele de dirigenție, toate măsurile necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, indiferent de factorii determinanți ai acestora, astfel încât fiecare elev și cadru didactic să știe cum să procedeze, atât la școală, dar și acasă, în cazul unor astfel de situații.

Prefectul a mai solicitat respectarea fluxului informațional în situația emiterii informărilor/ atenționărilor/avertizărilor hidro – meteorologice și de către operatorii care asigură servicii de utilități publice (apă, energie electrică, gaze etc).