Biserica veche a Mănăstirii Călui, restaurată cu fonduri europene

143

Introducerea în circuitul național și internațional se intenționează pentru Mănăstirea Călui, o perlă a arhitecturii medievale românești. În acest sens, Episcopia Slatinei și Romanaților a anunțat implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă  ce prevede restaurarea, conservarea și consolidarea bisericii vechi și a turnului clopotniță.

Ctitorie a jupânilor Vladul Ban (bunicul Fraților Buzescu), Dumitru Pârcălab și Balica Spătar, din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), Mănăstirea Călui este monument istoric de clasa A.  nepus în valoare. Aproape 80 de ani au fost necesari pentru ctitorirea sa, în mănăstire fiind înmormântați Preda Buzescu și fratele său Radu Buzescu.

Pentru a-i reda strălucirea de altădată și a include această bijuterie arhitecturală într-un circuit turistic, fiind estimat un număr de cel puțin 500 de vizitatori pe an, obiectivul de patrimoniu va fi restaurat.

Episcopia Slatinei și Romanaților a anunțat recent că Mănăstirea Călui va implementa un proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020, pentru restaurarea, conservarea și consolidarea bisericii vechi și a turnului clopotniță a mănăstirii. Pentru proiectul “LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL “SF. NICOLAE”, A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES” a fost elaborată documentația tehnică în vederea depunerii  pentru accesarea fondurilor.

Se urmărește consolidarea și restaurarea turnului clopotniță și a Bisericii Sf Nicolae, dar și amenajarea incintei cu spații verzi, trotuar de gardă, alei pietonale din piatră cubică și lespezi de piatră, borduri, stand pentru biciclete, băncuțe, europubele, indicatoare de exterior cu denumirea obiectivelor – inclusiv text Braille, etichete inscripționate cu denumirile obiectelor – inclusiv text Braille și display info cu touch.