Proprietarii imobilelor din Vișina, chemați la primărie pentru CADASTRU GRATUIT

130

Începând de ieri, proprietarii și posesorii de imobile din comuna Vișina sunt așteptați la primărie să participe la verificarea documentelor tehnice necesare înregistrării gratuite în evidențele de cadastru și carte funciară. Apelul este lansat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.

În perioada 21 august – 19 octombrie la sediul Primăriei Vișina vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului care constituie temeiul înregistrării gratuite a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară.

„Proprietarii și posesorii caselor și terenurilor din comuna Vișina trebuie să verifice cu atenție informațiile referitoare la imobilele pe care le dețin, având posibilitatea și să semnaleze eventualele erori, în termenul legal. Astfel, cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului pot fi formulate în termen de 60 de zile de la data afișării și trebuie să fie însoțite de documente doveditoare.”, este apelul OCPI Olt.

În urma recepției documentelor tehnice, în comuna Vișina a rezultat un număr de 6.141 imobile.

Lucrările de înregistrare sistematică în Vișina au început ca urmare a primei licitații organizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). În aceeași perioadă, au început lucrările de cadastru general, gratuit pentru cetățeni, și în localitățile Vișina Nouă, Vădastra, Brastavățu, Oboga și Milcov. Aceste lucrări se diferențiază de cele finanțate conform prevederilor OUG nr.35/2016 de modificare și completare a Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, prin faptul că lucrările se desfășoară la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale și nu pe sectoare cadastrale din extravilan.

Prin acest program, se urmărește înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

100 de primării din Olt primesc bani pentru cadastrare gratuită